Frozen Bubbles on the Shore

FROZEN BUBBLES ON THE SHORE

JÄISIÄ KUPLIA RANNALLA

Aino Keinänen

9.1.-31.1.2020
Eläinten ja ihmisten välillä on paljon eroja, mutta on myös yli lajirajojen ulottuvia yhtäläisyyksiä, jotka vaikuttavat todella perustavanlaatuisilla elämisen alueilla. Kaikilla on halu elää, olla vapaita, olla lähellä luontoa, tehdä paikasta koti, olla osa yhteisöä, olla toisen lähellä, hoivata, rakastaa ja tulla rakastetuksi. Kuka tietää, vaikka eläimillä olisi jopa omia versioitaan kielestä, uskonnosta tai huumorista? Kaikissa olennoissa on myös pahuutta ja erehtyväisyyttä. Me olemme kaikki samaa elämän ihmeen toteutumista, suurien tunteiden, erilaisuuden ja yhteyden juhlaa.

Ihminen on pitkään halunnut selittää ja määritellä kaiken mikä elää, sen mikä on normaalia ja mikä ei. Luonnontieteen kannalta eri olentojen määrittely ja luokittelu esimerkiksi lajeihin on tietysti oleellista. Yksilöllä tulisi kuitenkin olla myös vapaus määritellä itse itsensä, vaikka vedenneidoksi, ja saada tilaa sekä kunnioitusta omalle määritelmälleen. Tiede ei voi todistaa tasa-arvon tarvetta vääräksi. Yksilöä ei tulisi kohdella huonosti tieteen eikä taloudellisen voiton nimessä. Onneksi länsimaisen tieteellisen tutkimuksen käytännöt ovat inhimillistyneet, mutta kapitalismin säännöt ovat ajan myötä vain pahentuneet.

Vallan kahvassa olevan ja sosiaalisen normin mukaisen ihmisen stereotypian eli yksinkertaistetusti sanottuna valkoisen heteromiehen olen asettanut yhtäältä tiedemiehen ja toisaalta myös perinteisen luomakunnan kruunun rooliin. Ihminen seuraa luontoa sivusta eikä halua kuulua siihen. Erilaisuus ja luonnon voima ovat pelottavia asioita, joita ihminen haluaa hallita. Huipulla on kuitenkin pidemmän päälle yksinäistä. Kuvaan eläinten ja ihmisten välisiä yhtäläisyyksiä samaistamalla eläimet ja kaikki ihmisten maailmassa enemmän tai vähemmän sorretut ihmisryhmät keskenään. Samaistus pohjautuu 1700-luvun lopulla syntyneiden feminismin ja pitkälti naisten kehittämän eläinaktivismin välisiin yhteyksiin. On kiinnostavaa, että eläinten ja naisten oikeuksia alettiin vaatia samaan aikaan. Se kertoo siitä, että tunteiden ja hyvinvoinnin merkitystä on alusta asti korostettu kun on vaadittu tasa-arvoa.

Todellisuudessa kaikki, myös ”luomakunnan kruunut”, kuuluvat samaan elämän ihmemaahan ja rakkauden energiaan. Kaikki ovat tervetulleita, mutta mukaan pääsevät vain ne jotka oikeasti haluavat ja uskaltavat olla osa muutosta.

Aino Keinänen

Galleria Järnätti, Järvenpää-talo, Hallintokatu 4, 04400 Järvenpää

Open: Mon-Fri: from 9am to 8pm /Sun-Sat: Closed

Versio 2
My Nature Waters Down Your Classifications, 61x91cm, 2018
2 MitätöinKaikkiMittaustuloksesi
I Rescind All Your Measurements, 91x61cm, 2018
Kehrääjä I
Spinner I, 23x23cm, 2019
Keinänen Aino_Kehrääjä II
Spinner II, 23x23cm, 2019
Sitkeä
Hardy, 23x23cm, 2019
Ihminen hiljaisimmillaan_SS
Human at its Quietest, 61x91cm, 2018
Liian kaunis taistelukalaksi_SS
Too Beautiful for a Siamese Fighting Fish, 40x50cm, 2018
KeinänenAino_Mököttäjä
Sulker, 50x40cm, 2019
Ihminen vieroksuu ympäristöään_SS
Human Dislikes His Environment, 50x40cm, 2018
Medusa_MP
My Sisters Will Close Your Eyes, 61x91cm, 2019
Pitkäaskelinen_MP
I Knock Your Perfect Theories, 91x61cm, 2019
Hajotan hienot hypoteesisi_pieni
I Smash Your Fancy Hypothesis, 91x61cm, 2019
Elämän elementti_pieni
The Element of Life, 61x91cm, 2019
Armoton pelastus_triptyykki_pieni
Merciless Rescue (triptych), 62 x 296 cm, 2020
Armoton pelastus_1_pieni
Merciless Rescue – Part 1
Armoton pelastus_2_pieni
Merciless Rescue – Part 2
Armoton pelastus_3_pieni
Merciless Rescue – Part 3

 

You can buy my artworks in Taiko, the webstore for finnish art

You can borrow some of my works from Rikhardinkatu Art Library in Helsinki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s